urunler

SF6 Gazlı Ayırıcı

Özellikler

SF6 Gazlı Ayırıcılar, epoksi reçineden döküm gövde içerisinde, “mühürlü basınç sistemi” ile kapatılmış olup; 3 kutuplu ve 2 konumludur. Üretim aşamasında 1,5 bar basınçta SF6 gazı doldurulan ve gaz sızdırmazlığı fabrikada kontrol edilerek kullanıcıya sunulan ayırıcılar; normal koşullarda 20 yıllık işletme ömrü boyunca gaz takviyesi gerektirmeyen yapıdadır. Ayırıcı gövdesinin tek parça olması nedeniyle, gaz kaçağına sebep olabilecek birleşme yüzeyleri olabildiğince küçültülerek SF6 gazı sızdırmazlığının garanti altına alınmıştır.

İşletme sırasında, beklenmedik şekilde SF6 gaz basıncının tehlikeli bir düzeye çıkması durumunda, gazın işletme personeli için tehlike oluşturmayacak şekilde boşaltılmasını sağlamak için ayırıcı gövdesinin arka kapağında bir membran yer almaktadır. İşletme personelinin emniyetini sağlayan topraklama ayırıcısı; standartlara uygun olarak kısa devre üzerine kapama yapabilecek yetenekte ve epoksi gövdenin dışında hava yalıtımlı olarak monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Yanlış manevra olasılığını ortadan kaldırmak için ayırıcı ile topraklama ayırıcısı arasında mekanik kilitleme yer almaktadır.

 

Resimler

 

Çalışma Sistemi

Ayırıcı mekanizmasında kapama ve açma işlemleri elle gerçekleştirilir. Topraklama ayırıcısının kapama işlemi, yayın kurulması ile operatör hareketinden bağımsız olarak, açma işlemi ise, operatör hareketine bağımlı olarak tamamlanır. Çalıştırma mekanizması, kontakların açık ve kapalı konumlarını güvenilir şekilde gösteren konum göstergeleri ile denetlenmektedir. Standart olarak, 2NA+ 2NK yardımcı kontak verilmekte olup; talep doğrultusunda ilave kontak verilebilmektedir.

 

Avantajları

• Uzun işletme ömrü,

• Yüksek işletme güvenliği ve elektriksel dayanım,

• Bakım gerektirmeyen aktif parçalar sayesinde ekonomik işletme, 

 
 

sertifikalar