urunler

NEC ile Görüşme

Sudan yatırım bakanlığı ve elektrik kurumu NEC ile  ikili görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler ışığında Yatırım kararı alındı.

sertifikalar